Svobodná kultura

Secessio plebis

Odpůrci svobody slova

Brněnská samospráva zakázala natáčení koncertu. V Poslanecké sněmovně se konalo shromáždění proti svobodě slova. Soudcovská samospráva zakázala soudci publikovat satiru. Existují snahy o zrušení pořadu České televise pro svobodné presentování názorů.

Několik závažných událostí vzbuzuje obavy o vývoj českého demokratického státu.

Matěj Hollan zakázal natáčet

Koncem února Tomáš Měšťan, malý nezávislý filmař, cestoval na natáčení do Brna. Ve vlaku se setkal se starým známým – kontroversním brněnským zastupitelem Matějem Hollanem, kterému otevřeně prozradil, že cestuje na natáčení Emirova Kusturicova koncertu. Kusturica je srbský filmař a hudebník.

Na druhý den Měšťanovi mluvčí divadla emailovou zprávou zakázal natáčet.

Prvotní podezření se záhy potvrdilo: Hollan skutečně informoval ředitele brněnského Národního divadla. Dokonce otevřeně se k tomuto přiznal. Vše vysvětloval slovy, „mezi řečí jsem se řediteli divadla zmínil.“

Naopak ředitel divadla Glaser tvrdí, že Hollan mu poslal SMS.

Hollan se za zákaz neomluvil. V hlavním mediálním proudu se případ vůbec neobjevil. Thematu se věnuje list Fragmenty.

Konference proti svobodě slova

Jenom o pár dní předtím se v Poslanecké sněmovně konala „konference“ organisovaná propagandistickou organisací placenou ze zahraničí zvanou „Evropské hodnoty“. Na této akci převažovali lidé, kteří se dlouhodobě snaží oslabit nezávislost České republiky a posílit na její úkor západní mocnosti. Z výroků některých účastníků je patrné, že se budou snažit omezit svobodu slova, aby nic nestálo v cestě jejich snaze přimknout republiku k „silnému velkému bratru.“

O západní propagandě, ani o tom, kolik peněz je ročně vydáváno západními vládami na ovlivňování české politiky nepadlo slovo. Není jasné, zda účastníci veřejně deklarovali, že jsou případně ve střetu zájmů, když zastupují zájmy západních mocnosti a zároveň jsou těmito zeměmi placeni.

Zákaz publikovat satiru o Anně Šabatové

Establishment se snaží potlačit nepohodlné hlasy i mezi soudci, ač jsou soudci ústavně chráněni mimo jiné i nezávislostí a před zásahy výkonné moci.

Server Aktualně.cz v článku ze začátku února dal najevo, že ministr spravedlnosti Pelikán byl rozhodujícím činitelem při kárném postihu soudce, který psal satirické články. Při podrobnějším čtení je jasné, že činitelem byl předseda soudu, který nejprve soudce-spisovatele napomenul, aby kromě jiného již nekritisoval veřejného ochránce práv Annu Šabatovou, a když nepřestal, podal kárnou žalobu. Není jasné, jak velice byl Pelikán aktivní.

Soudce publikoval mimo jiné na D-fensově serveru. Tento server je známý svými liberálními antiestablishmentovými články.

Kommentář

Hollanův zákaz zapadá do snahy establishmentu omezovat nepohodlné názory, ale především nepohodlné dissidenty.

Na „konferenci“ organisované propagandistickou organisací byly veřejně vysloveny názory proti svobodě slova, jaké v ČR na půdě Poslanecké sněmovny zřejmě nezazněly 25 let.

Účelem ochrany soudců je zamezit vměšování a ovlivňování výkonnou mocí. Pokud by se ministr spravedlnosti jako představitel exekutivy snažil odstranit soudce pro nepohodlné politické názory, bylo by to významným ohrožením právního státu. Že se pro nepohodlné politické názory snaží odstranit soudce předseda soudu v rámci „soudcovské samosprávy“, je jen o něco méně závažné.

Cílem útoku je názor antiestablishmentový, který se dnes snaží potlačit v podstatě celý establishment.

Zdá se, že establishment začíná být nervosnější a proto i extremnější. Dokud byly nepohodlné názory nevýznamné, domníval se, že autoritářskou vládu má jistou. Ale přímá volba presidenta republiky a (obranná) annexe Krymu Ruskem byla předělem, který vybičoval pravdoláskaře a neokonservativce k ještě většímu fanatismu – a i k omezování práv „neosob“.

Francis Bacon

Názory v České televisi

Jediný pořad na České televisi, kde zaznívaly názory svobodně, byl pořad Máte slovo Michaely Jílkové. Nyní zaznívají zprávy, že existují snahy tento pořad zrušit či omezit.

Již v posledním pořadu zazněly jen pro-régimní názory.

Ucelený kommentář k tomu.

 

 

 

 

 

Reklamy

About Francis Bacon

Právník, odborník na pravdoláskařský extremism.

Informace

This entry was posted on 02. 03. 2016 by in Zprávy and tagged .

Nejlepší texty za 2 dny

%d bloggers like this: