Svobodná kultura

Secessio plebis

Navrhovatel a schvalovatel

V reálném životě se často řeší otázka odpovědnosti ve vztahu navrhovatel a schvalovatel. Příkladem je vzetí do vyšetřovací vazby, které navrhuje státní zástupce a schvaluje soudce. Jiným příklad jsou řecké státní finance, které má v gesci Řecko, ale o způsobu řešení deficitu rozhodlo Německo. A konečně třetím případem je migrační krise, u níž má řešení navrhovat Itálie a Řecko, ale ujala toho pomocí krisového relokačního mechanismu Evropská unie.

K tomuto vztahu se přistupuje proto, že schvalovatel je obvykle starší, odpovědnější a zkušenější než navrhovatel. V praxi často úspěšně koriguje špatné návrhy navrhovatele. Ale co když ne? Domnívám se, že pak je hlavní odpovědnost na navrhovateli, protože není spravedlivé spoléhat se na to, že schvalovatel problém vyřeší za něj.

Reklamy

About Guy Peters

Informace

This entry was posted on 01. 03. 2016 by in Analysy and tagged , , .

Nejlepší texty za 2 dny

%d bloggers like this: