Svobodná kultura

Realistické medium alternativní pravice

Co dobrého může naše společnost získat z kauzy „Nabílený kravín“.

Podle všech informací, které se nám podařilo shromáždit, jsme dospěli k závěru, že reportáž TV Prima o iráckých uprchlících ubytovaných v Okrouhlíku poblíž Jihlavy byla s velkou pravděpodobností skutečně zmanipulovaná. Manipulativní je i právě probíhající sebeobhajoba Primy.

Reportáž byla (v souladu s normální výrobní praxí) sestříhána z původního hrubého materiálu. A právě způsob, jakým byl celý pořad sestříhán a poskládán, budí pozornost. Reportéři odstranili téměř všechny promluvy, kde jeden z Iráčanů – pan B. – hovoří o své vděčnosti k Česku. Ke zveřejnění naopak vybrali informace o tom, že irácká rodina byla před válkou bohatá, (to bylo důkladně dokumentováno záběry na tablety a značkové oblečení a brýle) a dále informace o tom, že rodina je nespokojena s kvalitou ubytování. Spojením těchto tří bodů vznikl zcela zavádějící obraz, který se skutečností nemá nic společného: obraz rodiny, která je náročná, neskromná a nevděčná.

Třešničkou na dortu bylo použití věty: „Pokud by nám nabídli nevhodné ubytování, třeba nabílený kravín, tak to bychom nepřijali, to bychom se vrátili do Iráku.“ Tato věta byla vytržena z kontextu a zasazena do kontextu nového a falešného. Bezprostředně po té větě Prima pustila záběry na byty v Jihlavě, které byly uprchlíkům nabídnuty. Vytvořila tak dojem, že tyto byty v secesním domě pan B. považuje za nabílený kravín! Pokračování reportáže tento dojem ještě více podtrhuje: Dana Fiedlerová (ředitelka Centra multikulturního vzdělávání) na kameru nabízené byty obhajuje, že prý by v nich sama ráda bydlela.

Mluvil však pan B. o těchto bytech, když pronesl onu osudovou větu o kravínu? Podle svědectví přítomných byla věta o kravínu odpovědí na otázku reportéra: „Pokud by vám bylo nabídnuto nějaké nevhodné bydlení, přijali byste je?“ Jednalo se tedy o hypotetickou situaci. Asi nikdo z nás by nechtěl bydlet v kravíně, pokud by měl možnost sehnat něco lepšího. Ani v romské ubytovně někde v Ústí nad Labem nebo v přistěhovaleckém ghettu v Paříži. Těžko můžeme mít uprchlíkům za zlé, když zvažují své možnosti najít pro sebe co nejlepší bydlení.

Prima se nyní hájí před neexistujícím obviněním. „Oni popírají, že mluvil o kravíně, ale on o něm mluvil. Máme na to důkazy!“ Podstata sporu a podstata oné manipulace však nespočívá v tom, zda tuto větu pan B. řekl, nebo neřekl. Ale v tom, v jakém kontextu ji řekl, na jakou otázku odpovídal, a jaký kontext k té větě zákeřně nebo z nedbalosti podsunula televize Prima.

Tragické je, jakým způsobem reportér k tvorbě celé reportáže přistoupil. Jakoby ho vůbec nezajímala skutečnost: skutečné pocity, myšlenky a postoje této rodiny, jejich skutečná situace – např. fakt, že manželka pana B. má zraněnou nohu, a proto rodina odmítá ubytování v patře bez výtahu. Reportér tuto okolnost zamlčel a místo toho vykreslil obraz náročných a nevděčných boháčů, kteří si naši pomoc nezasluhují. Tím spustil téměř celonárodní mediální lynč, který může ohrozit záchranu životů dalších iráckých křesťanů, čekajících na převoz do ČR.

V současnosti TV Prima odmítá zveřejnit hrubý materiál, který s iráckými uprchlíky natočila. To jen dále nahrává naší domněnce, že nemá čisté svědomí. To vše se odehrává v okamžiku, kdy mainstreamová média přišla v souvislosti s migrační krizí o svou důvěryhodnost, kdy více méně posledním velkým médiem, kterému diváci důvěřovali, byla právě televize Prima.

Co by se stalo, kdyby Prima nesestříhaný materiál zveřejnila? Rozklíčování celé kauzy by mohlo vést k žádoucí celospolečenské katarzi, k úlevě, že byla pro jednou odhalena pravda, že je možné dobrat se toho, jak to doopravdy bylo. Občané – mediální laici – by získali názornou ukázku toho, jakým způsobem funguje mediální manipulace (ať už jedním nebo druhým směrem), a jak kruté důsledky může mít na lidské osudy. Proimigrační i protiimigrační novináři a reportéři by dostali příležitost manipulaci odmítnout, napřímit svoji páteř a znovu se přihlásit k poctivé zpravodajské práci svými slovy i skutky. Pravděpodobně by došlo k personálním změnám v redakcích i ve vedení televizí. V opačném případě nás čeká jen další prohlubování současného trendu celospolečenské paranoie, bezmoci a strachu.

Advertisements

About Kateřina Sienská

Information

This entry was posted on 15. 02. 2016 by in Analysy, Propaganda & hoaxy and tagged , , , .

Nejlepší texty za 2 dny

%d bloggers like this: