Svobodná kultura

Secessio plebis

Den, kdy se demonstrovalo

6. únor 2016 byl den mimořádně bohatý na události. V Praze se konalo mnoho demonstrací, na které se organisátoři pečlivě připravovali. Jak vyšlo najevo až později, ještě usilovněji se připravovaly tajné policejní složky…

Hustá athmosphera byla zejména na Hradě a v podhradí. Hradčanské náměstí měl reservován spolek Blok proti islámu, zatímco těsně vedle ohlásili pochod anarchisté.

Policie uzavírala hradčanské uličky, ale začíná být jasné, že důvod nebyl jen oddělit znesvářené strany. Svědkové tvrdí, že policie se snažila vybičovat emoce. Na Hradčanské náměstí pouštěla lidi jen „zdola“. Později tuto jedinou cestu zablokovali anarchisté, napadli odcházející lidi, z čehož vznikla menší potyčka, které se účastnili i těžce ozbrojení policisté s cílem uvolnit průchod pro účastníky demonstrace na náměstí.

Zdá se, že to byli ti samí anarchisté, kteří v Thunovské ulici napadli podezřelou skupinku 28 maskovaných mužů bezvýhradně athletických postav. Časový sled událostí není zcela jasný, ale zdá se, že v Thunovské se vše semlelo prvně.

A právě tato událost je jedna z nejzajímavějších za dlouhou dobu.

Incident v Thunovské

Mohutný zástup anarchistů provolávající útočná protičeská a protispolečenská hesla jako, „vaše děti budou jako my,“ postupoval do kopce do Thunovské ulice, kde na ně čekala skupina mužů. Zpočátku nebyli všichni maskovaní a vyčkávali, ale jak průvod anarchistů postupoval, najednou se všichni zahalili a počali se stavět do spořádaného šiku.

Přistoupil k nim i záhadný muž, který před tím šlapal vedle anarchistů. Poté se po dobu asi pěti minutové potyčky držel v blízkosti podivné skupiny – vypadalo, že s ní kommunikuje či dokonce dává příkazy. (O několik minut později zadržoval nejagressivnější členy skupiny.)

V tu chvíli si vyčkávající skupinky všimli i anarchisté a začali vykřikovat vulgární hesla, ukazovat oplzlosti, a také tvořit šik. Vzápětí přišlo sedm standardně uniformovaných policistů a postavilo se mezi strany.

Obě strany začaly křičet a provokovat. Poté anarchisté napadli skupinku i fysicky, když z davu přilétla zřejmě automobilová gumová rohož a pravděpodobně i skleněné lahve. Načež i druhá strana začala házet předměty na anarchisty. Chvíli na to – jako na povel – celá číhající skupinka „ustoupila“. Přibližně v tu dobu je na záběrech vidět maskovaný muž, jak vychází z budovy, vedle které číhající skupina postávala. Z katastru nemovitostí je patrné, že budova patří ministerstvu vnitra…

Na konci záběry zachytávají anarchisty, kteří vyčítají asi desíti přítomným (rozumí se uniformovaným) policistům, že proti skupině v přesile nezasáhli, přestože „házeli skleněné lahve“.

Onen podivný muž, který na začátku přistoupil ke skupině, se nyní opět připojil k anarchistům. Na mnoha záběrech je vidět, že se k uniformovaným policistům měl a rozmlouval s nimi. Přesto (polo)officiální policejní propaganda popírala, že se jedná o člena tajné státní bezpečnosti. Stejný zdroj popíral, že by celá skupinka, jejíž jeden člen vcházel a vycházel na ministerstvo vnitra podle libosti, byla tvořena policejními provocateury…

Co se stalo na Žižkově?

O několik hodin později došlo zřejmě k nejvýznamnější události, když skupina třiceti mužů napadla levicové středisko Klinika na Žižkově. Toto místo funguje jako seřadiště levicových aktivistů, kteří odsud organisovali mimo jiné i pomoc illegálnímu překračování maďarských hranic v době letní invase kolonistů.

A tato událost je zároveň obestřena největším tajemstvím. V den, kdy bylo středisko „napadeno“, přinášela media extrémně sensační fámy o útoku zápalnými lahvemi. Ale ještě v noci začalo být jasné, že se jedná o pouhou propagandu, která si dala za cíl nafouknout a zneužít potyčku jako hůl na názorové odpůrce.

Druhý den už o zápalných lahvích řeč nebyla. Pouze o útoku kameny a dýmovnicí. Z hrozivého útoku je malá potyčka, při které byl jeden obránce neúmyslně zraněn rozbitým sklem a ona zápalná lahev byl doutnající kus papíru, který chytl od dýmovnice. Ale celé se to mohlo odehrát úplně jinak.

Desinformační campagne nevídaných rozměrů

Jedno je jisté: jedná se o desinformaci goebbelsovských rozměrů. Vůbec ten den se černě zapíše do dějin jako den, kdy propaganda dosáhla nových rozměrů. Kupříkladu i internetový blog Echo24 publikoval článek, ve kterém lživě uvedl, že „[v]e videu je totiž vidět skupina maskovaných „pravicových extremistů“, která napadne průvod levicových aktivistů.“ Na videu je vidět přesný opak.

I druhý den po nafouknutém útoku na levicové středisko přinášejí media dramatické záběry hasičů prokutávajích prostory jako by likvidovali velkopožár celého pražského obytného blocku.

A přestože není jasné ani jak byl „útok“ spáchán, ani kdo jej spáchal, někteří demagogičtí politici už vyvolávají nenávist ke skupinám lidí, jejichž názory by útočníci soudě podle jejich oblečení (sic!) mohli sdílet. Pozoruhodné je, že se jedná vesměs o demagogy, kteří jindy vyzývají proti stereotypisaci na základě vzhledu či oblečení.

Podle svědků útočili ti samí muži, kteří číhali v Thunovské a pak byli napadeni anarchisty… Jejich identita je nanejvýš sporná. Chovali se podivně. Vcházeli do budovy ve vlastnictví České republiky – Ministerstva vnitra. Z minulosti je prokázáno, že česká policie užívá na demonstracích agenty provocateury. (Není jasné, jaký zákon jí něco takového umožňuje.)

Není ani jasné, na základě jakého zákona policie svévolně uzavřela veřejný prostor na Hradčanech. Ze svědeckých výpovědí vyplývá, že se jí podařilo vytvořit výbušnou a nebezpečnou situaci. Mohlo jít o záměr, ale stejně tak mohlo jít o neschopnost notoricky nekvalitního sboru.

Z toho celého vychází nepěkný obraz, na kterém vidíme, že policie se usilovně připravovala a zahrála pěkné divadélko. Až další dny ukáží jasnější obraz.

Nastaveno.

Officiální propagandistický Týdeník policie později na Facebooku přiznal, že v původním článku lhal, a že podivný muž byl doopravdy příslušníkem státní tajné bezpečnosti. Původní článek stále obsahuje vylhané skutečnosti, stejně jako otevřenou lež policejního mluvčího. Citujeme z článku:

„Na závěr mi dovolte politovat ty, kteří namísto faktům věří konspiračním teoriím šířeným po internetu a sociálních sítích. Jako by se veřejně nevědělo, jak různé hlouposti se poslední dobou šíří. Ať už se jedná o jakákoliv témata…“

Aktualisováno.

Reklamy

About Francis Bacon

Právník, odborník na pravdoláskařský extremism.

Informace

This entry was posted on 08. 02. 2016 by in Analysy, Propaganda & hoaxy, Zprávy and tagged , .

Nejlepší texty za 2 dny

%d bloggers like this: