Svobodná kultura

Přirozenost, svoboda a tradice

Chystají se na nás arabské fondy

Marek Malina, převzato z ePortálu: Varování vrchnosti EU: tento text je generován robotem, jakákoli podobnost s děním ve vašem vesmíru je čistě náhodná. Pokud vám vznikne újma, berte to jako důkaz existence života na planetě Zemi.

Známe již Norské fondy na posílení práv dětí. Ty u nás zavádějí postavení dítěte coby biologického materiálu, se kterým stát disponuje dle svých záměrů. Nyní ministr práce a sociálních věcí představuje dalšího velkého hráče na poli lidských práv – Arabské fondy na posílení práv žen.

„Miliony žen v naší republice jsou týrány bezradným postáváním před šatníkem, ke kterému je nutí společnost a dokonce podle zaostalých místních tradic musí ráno vycházet do zaměstnání“, uvádí do problematiky tisková mluvčí ministra a dodává: „to se nyní změní. Naše země dostala možnost převzít model, kdy ženy nejsou vystaveny snůšce tradičních vlivů, která jim přináší neustálé frustrace, ale těší se systematické ochraně, která bez jakéhokoli rozdílu automaticky náleží všem, kdo nejsou muži“.

Ropné velmoci jako Norsko a země Arábie jsou v otázce práv dětí a žen předvojem tzv. demokratických zemí a investují mnoho, aby jejich systém děti a ženy osvobodil od zažitých stereotypů. Takovým závadným přesvědčením je např. pověra, že dítě, rodiče a sourozenci spolu po odstřižení pupeční šňůry nějak souvisejí – jen profesionálové vědí, jaké jsou potřeby společnosti a co z dítěte vypěstovat. Stejně tak zastaralé postoje nesmí ženy nutit vytvářet nezávislou identitu, která je jen mate.

„Dřív jsem nemohla získat partnera, jakoby v mém okolí nebyli praví muži“ usmívá se, „brzy mi snad manžel bude přidělen“ těší se Karolína T., která si kvůli obavám z reakce nenávistných skupin nepřála zveřejnit celé jméno a pokračuje: „musela jsem užívat antidepresiva, i když jako zaměstnanec neziskové organizace Šťastné zítřky na mě nebyly kladeny žádné požadavky a náš kolektiv byl báječný. Přesto můj život s nutností se neustále rozhodovat a za něco odpovídat, byl nesmírně náročný“ dodává tato mladá žena, s nadějí zvedá své temně lesklé oči a tiše pokračuje: „nyní vím, že manžel vždy rozhodne správně a já jej musím poslechnout, i když to pro mě může znamenat bolest. Můj život má najednou smysl a cítím velkou naději.“.

„Násilně prosazené hodnoty veřejnost vnímá s větším respektem“ říká Habdul Husein „ proto chceme změny prosadit formou šoku, po kterém přijde úleva a spokojenost“. Lehce mu oponuje koordinátor a mluvčí projektu v jedné osobě Marek Pilník a ukazuje okolo sebe „xenofobní a společnost plná nenávisti nepřijme pokrok okamžitě“. S nadšením ukazuje připravené materiály a obšírně vysvětluje: „v první řadě je potřeba vysvětlit společnosti, proč je ochrana potřeba, vytvořit představu o tom, že život žen musí vypadat jinak. Komunikace probíhá pomocí případových studií, které jsou podávány ve formě přizpůsobené tak, aby byly zcela pochopitelné a společnost je přijala za své.“. Přenesl na nás nadšení, hlavní témata se budou komunikovat třeba i hravou formou oblíbeného komiksu. Modelové situace, které jsme je potřeba urychleně řešit, jsou např. tyto:

  1. Žena ráno před šatníkem. Zde se násilí, které ženám společnost chystá, projevuje v kumulované formě. Trauma výběru oděvu a udržování množství prostředků, potřebného k oblékání a zdobení v dosud neregulované formě znamená pro ženu zátěž. Tradiční zdobení a používání tradičních oděvů za účelem zapůsobit na okolí znamená emocionální týrání, které na duši zanechává stejné stopy jako týrání tělesné.
  2. Žena odchází do zaměstnání. Jde o trauma každodenního opouštění domácího prostředí, kdy ženy jeví známky stresu a spěchu. Pobyt v zaměstnání taktéž znamená stres a nepohodlí. Dalším problémem je pohyb mimo domov bez doprovodu, kdy je žena vystavena náhodným interpersonálním interakcím, které ji mohou uvést do zmatku. Společnost musí přijmout, že ženám náleží ochrana a těmto traumatizujícím situacím nesmí být v moderní společnosti již více vystavovány, práva žen jsou věcí veřejnou.
  3. Žena ve vztazích. Dle výzkumů jsou vztahy pro ženu vysoce nebezpečné a traumatizující. Emocionální zmatek, který vztahy bez regulace provází, je v tradiční společnosti důvodem mnoha nepříjemností, nejasných situací a vede k užívání alkoholu a antidepresiv. Společnost se musí naučit, že ženám náleží ochrana před samovolně vznikajícími i zanikajícími vztahy.

Na příkladu těchto ilustračních situací se společnost naučí být citlivější vůči právům žen a jejich porušování. Plnoprávní občané se zároveň naučí situaci aktivně monitorovat a hlásit odchylky v chování žen, které dle zkušeností z nejvyspělejší země znamenají jediné – ohroženou ženu a nutnost okamžitě jednat a nahlásit ji dohlížející organizaci. Ve společnosti transformované podle nejvyspělejší země, kde každá žena čerpá maximální ochrany svých práv, vzniká institut přechodné adaptační péče, dohled státem placených odborníků. Tento dohled je součástí ohromné soukromé společnosti, která ze státního rozpočtu bude čerpat neomezené částky na vyhledávání, monitorování a mnoho systémů dohledu a školení. Zajištění podpory společnosti pro vznik tohoto odvětví je nedílnou součástí práce Arabských fondů. Fondy finančně podpoří i legislativní přechod na nový typ společnosti, kdy cílem je vytvoření nové sjednocující právní úpravy v oblasti ochrany práv žen, která nahradí stávající úpravu, jež je roztříštěna v řadě předpisů, a zároveň v mnoha směrech zastarala a neodpovídá osvědčené praxi vyspělých zemí, ani potřebám ČR samotné.

„Bude to běh na dlouhou trať, neboť místní zvyky jsou hluboce zakořeněny…“ říká se starostí v hlase další koordinátor projektu Max Vymieckley. Arabské fondy jsou naštěstí velmi velkorysé a přinesou nám mnoho peněz. Mezi příjemci peněz z Arabských fondů jsou obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení a další zainteresované společnosti. To zajišťuje, že příjemci grantů jsou svým dárcům velmi zavázáni a žádoucí hodnoty zapáleně šíří a získávají pro ně mnoho dalších. Lidé s pochopením pro životní styl založený na tomto druhu příjmu, mají nejvyšší potenciál velmi agilní práce a vysokou míru emocionálně silné angažovanosti. Tuto angažovanost pak jako zažehnutý plamen předávají dál, jsou sami kreativní v aktivní šikaně reakcionářů. Toto působí synergicky s dalšími PR aktivitami a dohromady tvoří harmonický celek práce na skvělém výsledku, protože posílení práv žen a dětí je to, o co jde celé společnosti. Ve společnosti nakonec nebude nikdo, kdo by byl schopen zpochybnit, že Norsko, Saudská Arábie a další, jsou nejvyspělejší země v ochraně lidských práv

Jak už jsme zmínili, Arabské fondy ve společnosti budou harmonicky působit spolu s již zmíněnými fondy další ropné země, a sice Norskými fondy. Norské fondy jsou určeny na prevenci kontaktní výchovy k individualitě, které hrozí v prostředí jeho rodiny. Podle průzkumů matka dítě utlačuje již v děloze. Po narození rodiče, zvláště slovanského etnika, mají tendenci se s dítětem fyzicky i emocionálně sbližovat, vystavovat ho pohledu na poprsí a odůvodňovat to výživou apod. Spontánní živelnost dítěte mají rodiče tohoto etnika tendenci usměrňovat archaickým omezováním, které nazývají výchova. To omezuje přirozenou agresivitu dítěte a v nové společnosti je krajně nežádoucí. Navíc v rodinách, kde se dítě narodilo, není standardizovaná ekonomická situace. Nic z toho nehrozí u profesionálů a proto je potřeba pěstování dětí vložit co nejrychleji do těch správných institucí, které stát vybere.

Co dodat na závěr? Karolína T. spokojeně přikyvuje a snad tomu chtěla náhoda, že právě obdržela zprávu, že jí byl, jako jedné z první pilotní tisícovky žen, úředně přidělen manžel. Jeho jméno ještě stěží hláskuje, ale její dojetí je těžké popsat. Jsme rádi, že jsme mohli být svědky tak silného okamžiku a můžeme i sledovat vlnu solidarity ve společnosti, kdy se předáci z továren, malých provozoven i kanceláří zakládají hnutí a sbírají dary i finanční prostředky na život těchto nadějí naší nové společnosti.

Zbývá jen zvolat jedno velké – lidským právům zdar a právům žen a dětí zvláště.

About Fas Ligand

Informace

This entry was posted on 04. 11. 2015 by in Humor, Píše se jinde and tagged .

Nejlepší texty za 2 dny

Nejvíce obtěžující okamžik mše: znamení pokoje
Výchova transdívek v Švédsku
Neviditelná míra
Landovi Árijci