Svobodná kultura

Secessio plebis

Absolutní svoboda projevu

Tento koncept je z neznalosti věci často zpochybňován. Podle definice je to odmítnutí kriminalisace takových projevů, které samy o sobě nemají trestněprávní důsledky. Co to znamená?

Předně, absolutní svoboda projevu se nijak netýká soukromého práva. Pokud škůdce svým projevem způsobí újmu, typicky psychickou, je povinen poškozeného odškodnit.

Ne každý delikt spáchaný verbálně, je verbálním deliktem. Typicky, když lupič řekne: „Peníze, nebo život!“ není to projev sám o sobě, nýbrž je cílem oběť oloupit. Podobný příklad je odpověď „Ne“ na otázku: „Je to jed?“, když pachatel ví, že to jed je.

Nejsložitější je rozhodnout, zda je příčinná souvislost mezi projevem a následkem. Pokud umělec natočí film, který je inspirací vrahovi, je jasné, že příčinná souvislost není. Vrah by vraždil i tak, nebýt filmu. Ale co když třeba imám vyzve k zavraždění konkrétního nevěřícího? Pokud dojde alespoň k pokusu vraždy, tak je imám vinen, protože je vinen k návodem k pokusu vraždy/vraždě. Pokud ne, tak je zcela nevinen, protože nedošlo k žádnému trestněprávnímu následku, neboť účastenství musí být vždy dokonané.

Co když radikál vyzve k pogromu či jinému násilí proti nějaké skupině? To je zvláště obtížné posoudit. Pokud nedojde ani k pokusu pogromu, je opět zcela nevinen, ze stejného důvodu. Pokud alespoň k pokusu pogromu dojde, je nutno rozlišit, zda by k němu došlo i bez projevu radikála. Pokud ne, je radikál nevinen. Pokud ano, je návodce. Jak se zde pozná příčinná souvislost?

Hlavním nepřímým důkazem je počet pachatelů pokusu pogromu. Pokud je to isolovaný jedinec, je zjevné, že projev na nikoho jiného tak nepůsobil, takže radikální řečník je nevinen. Je-li jich více, rozhodují okolnosti. Došlo-li k pokusu o pogrom bezprostředně po projevu, je to nepřímý důkaz návodu. Bylo-li to později, na příčinnou souvislost obvykle nelze usuzovat.

Reklamy

About Guy Peters

Informace

This entry was posted on 03. 11. 2015 by in Analysy and tagged .

Navigace

Nejlepší texty za 2 dny

%d bloggers like this: